تعمیر ترازو سارتوریوس Sartorius

جهت خرید یا تعمیر ترازو سارتوریوس ، با ما تماس بگیرید.

ترازوی Sartorius جزء آن دسته از ترازوهایی است که به ندرت به مشکل بر می‌خورد. این ترازوی آلمانی با ساختار محکمی که دارد، همواره با برند متلر تولدو در رقابت است. اما نکته‌ی مهمی که وجود دارد، این است که خرابی ترازو می‌تواند عوامل گوناگونی داشته باشد و الزاما به ساخت آن بر نمی‌گردد. عواملی از جمله استفاده‌ی ناصحیح، ضربه، رطوبت و … می‌تواند باعث شود شما نیاز به خدمات تعمیر ترازوی آزمایشگاهی پیدا کنید.

در زیر برخی از آخرین نمونه‌های تعمیر ترازوی Sartorius در صدراپژوهش را ملاحظه می‌کنید.

تعمیر ترازو سارتوریوس در صدراپژوهش

ترازو سارتوریوس مدل BP210S

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: چهار روز

دستگاه در دو رقم آخر نوسان دارد.

سیستم توزین دستگاه سرویس شد.

برد الکترونیک تعمیر شد.

دستگاه تحویل مشتری داده شد.

ترازو سارتوریوس مدل GM312

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: سه روز

ترازو نوسان دارد

برد الکترونیک ترازو تعمیر شد.<br>ترازو تحویل مشتری شد.

توضیحات

ترازو سارتوریوس مدل GE412

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

ترازو نوسان دارد.

آداپتور ترازو تعویض شد. برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد. ترازو کالیبره و تحویل مشتری شد.

ترازو سارتوریوس مدل BP210S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

عدم نمایش اعداد و پرش صفحه

سرویس سیستم توزین
تعمیر برد
تعمیر موتور کالیبراسیون داخلی
تعویض آداپتور

ترازو سارتوریوس مدل TE102S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

ترازو روشن و خاموش می‌شود.

تغذیه برد اصلی دستگاه تعمیر شد. ترازو کالیبره و تحویل مشتری شد.

ترازو سارتوریوس مدل LA230S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

نمایش خطای 341

برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد. تنظیمات نرم افزاری درست شد. ترازو تحویل مشتری شد.

ترازو سارتوریوس مدل BP210S

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: پنج روز

ترازو روشن نمی‌شود.

نمایشگر و برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد. ترازو تحویل مشتری شد.

ترازو سارتوریوس مدل A200S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: یک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

صفحه نمایش ترازو روی عبارت busy می‌ماند.

سیستم توزین ترازو سرویس شد. ترازو تحویل مشتری شد.

ترازو سارتوریوس مدل GM6101

 • نوع استفاده مشتری: پزشکی
 • دقت: یک رقم
 • مدت زمان تعمیر: چهار روز

ترازو وزن بالای 3600 گرم را High نمایش می‌دهد.

برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد. ترازو تحویل مشتری شد.

ترازو سارتوریوس مدل ED224S

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

ترازو وزن دقیق را نمایش نمی‌دهد. نوسان هم دارد.

سیستم توزین ترازو سرویس شد. دستگاه تحویل مشتری شد.

ترازو سارتوریوس مدل BP120S

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

ترازو روشن نمی‌شود.

سیستم توزین ترازو سرویس شد. دستگاه تحویل مشتری شد.

ترازو سارتوریوس مدل TE124S

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو ساعت

ترازو روشن نمی‌شود.

برد الکترونیک ترازو تعمیر شد. دستگاه تحویل مشتری شد.

ترازو سارتوریوس مدل GM312

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

ترازو خطای H می‌دهد.

برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد.

لودسل سرویس شد.

ترازو تحویل مشتری شد.

ترازو سارتوریوس مدل GM3101

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: یک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

ترازو نوسان دارد.

آداپتور ترازو تعویض شد.

برد الکترونیک تعمیر شد.

دستگاه تحویل مشتری شد.

ترازو سارتوریوس مدل IB 16000 S

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: یک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

صفحه نمایش ترازو اعداد را ناقص نمایش می‌داد.

صفحه نمایش تعویض شد.

ترازو تحویل مشتری شد.

ترازو سارتوریوس مدل TE124S

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: چهار روز

ترازو وزن دقیق را نمایش نمی‌دهد.

لودسل دستگاه سرویس شد.

برد الکترونیک تعمیر شد.

ترازو تحویل مشتری داده شد.

ترازو سارتوریوس مدل BL12

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: یک گرمی
 • مدت زمان تعمیر: دو ساعت

ترازو روشن نمی‌شود.

سوکت تغذیه دستگاه تعویض شد.

ترازو تحویل مشتری شد.

ترازو سارتوریوس مدل ED4202S-CW

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک هفته

ترازو خطای H را نمایش می‌دهد.

لودسل دستگاه سرویس شد. برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد.

ترازو تحویل مشتری شد.

ترازو سارتوریوس مدل BP4100S

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک هفته

ترازو نوسان دارد.

سیستم توزین سرویس شد.

برد الکترونیک دستگاه و برد نمایشگر تعنمیر شد.

ترازو تحویل مشتری شد.

ترازو سارتوریوس مدل HD61S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: یک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

ترازو روشن نمی‌شود.

نمایشگر ترازو تعویض شد.

حباب ترازو تنظیم شد.

ترازو تحویل داده شد.

ترازو سارتوریوس مدل T124S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 4 رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

ترازو وزن دقیق را نمایش نمی‌دهد.

ترازو کالیبره و تحویل مشتری شد.

ترازو سارتوریوس مدل BP210D

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 5 رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

نمایش خطای 54 در ترازو

سیستم توزین ترازو سرویس شد.

دستگاه تحویل مشتری داده شد.

ترازو سارتوریوس مدل 2434

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 5 رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 4 روز

ترازو صفر نمی‌شود.

آینه‌های داخل ترازو تنظیم شد.

وزنه‌ی دقیق تهیه شد.

ترازو تحول داده شد.

ترازوهای مکانیکی فاقد هر گونه برد الکترونیک هستند.

ترازو سارتوریوس مدل L2200P

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 10 روز

ترازو روشن نمی‌شود.

آداپتور مخصوص برای دستگاه طراحی شد.

ترازو راه‌اندازی و تحویل مشتری داده شد.

ترازو سارتوریوس مدل GMBH

 • نوع استفاده مشتری: پژوهشگاه
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

عدد نمایش داده شده نوسان دارد.

برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد.

لودسل دستگاه سرویس و تنظیم شد.

ترازو تحویل مشتری داده شد.

این ترازو در محلی قرار داشته که براده ی آهن زیاد بوده است. به همین دلیل در عملکرد ترازو اختلال ایجاد شده بود.

ترازو سارتوریوس مدل BL 210s

 • نوع استفاده مشتری: ژنتیک
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

ترازو روشن نمی شود.

برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد.

ترازو تحویل داده شد.

ترازو سارتوریوس مدل BP1200

 • نوع استفاده مشتری:  آزمایشگاهی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 7 روز

ترازو روشن نمی شود

برد الکترونیکی ترازو تعمیر شد.

صفحه نمایش ترازو تعمیر شد.

لودسل دستگاه تنظیم شد.

ترازو تحویل داده شد.

ترازو سارتوریوس مدل UNIVERSAL U4800P

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی – آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

عدد وزن روی نمایشگر نوسان دارد.

لودسل ترازو سرویس شد.

ترازو تحویل مشتری شد.

ترازو سارتوریوس مدل BP-210D

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی – دارویی
 • دقت: 0.00001
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

ترازو باز شده بود و شیشه‌های آن هم شکسته بود.

ترازو در شرکت صدرا توزین بسته شد. شیشه های ترازو تهیه و نصب شد.

ترازو تحویل مشتری شد.

ترازو سارتوریوس مدل TE153S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.001
 • مدت زمان تعمیر: 4 روز

دستگاه استیبل نمی شود.

برد الکترونیکی دستگاه تعمیر و تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی سارتریوس 16 کیلویی
تعمیر ترازوی سارتریوس 16 کیلویی

ترازو سارتوریوس مدل CP 16001 S

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.1
 • مدت زمان تعمیر: 6 روز

ترازو روشن نمی شود.

برد الکترونیک ترازو تعمیر شد.

تعمیر لودسل ترازوی سارتریوس
تعمیر لودسل ترازوی سارتریوس

ترازو سارتوریوس مدل GM612

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 3 روز

دستگاه خطای H نمایش می دهد.

لودسل و برد الکترونیک ترازو تعمیر شد.

دستگاه کالیبره و تحویل مشتری شد.

تعمیر برد الکترونیک ترازوی sartorius
تعمیر برد الکترونیک ترازو
لودسل ترازوی آزمایشگاهی
برد الکترونیکی ترازوی آژمایشگاهی
تعمیر برد الکترونیک ترازوی sartorius

ترازو سارتوریوس مدل TE153S

 • نوع استفاده مشتری: داروسازی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

ترازو روشن نمی شود.

به علت وصل کردن آداپتور اشتباه، برد الکترونیکی دستگاه آسیب دیده بود.

دستگاه تعمیر، کالیبره و تحویل مشتری شد.

ترازوی سارتریوس
لودسل ترازوی Sartorius
ترازوی سارتریوس

ترازو Sartorius مدل LP4200S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 3 روز

ترازو روشن نمی شود.

برد الکنرونیکی ترازو آسیب دیده بود و تعمیر شد..

تعمیر و کالیبراسیون ترازوی آزمایشگاهی
تعمیر و کالیبراسیون ترازوی آزمایشگاهی
تعمیر و کالیبراسیون ترازوی آزمایشگاهی

ترازو Sartorius مدل TE153S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 2 روز

ترازو وزن دقیق را نمایش نمی دهد.

برد الکترونیک دستگاه و لودسل تعمیر شد.

ترازو کالیبره و تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی سارتریوس
تعمیر ترازوی سارتریوس

ترازو Sartorius مدل GM152

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 2 روز

ترازو روشن نمی شود.

برد الکنرونیکی ترازو آسیب دیده بود و تعمیر شد.

دستگاه کالیبره و تحویل مشتری شد.

تعویض لودسل ترازوی آزمایشگاهی
تعویض لودسل ترازوی آزمایشگاهی

تعمیر ترازوی Sartorius مدل GM152

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 3 روز

ترازو وزن دقیق نمایش نمی دهد.

به علت قرارگیری وزن بیش از حد، لودسل آسیب دیده بود.

لودسل و برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد.

ترازو کالیبره و تحویل مشتری شد.

ترازوی سارتریوس Sartorius
برد الکترونیکی ترازوی آزمایشگاهی سارتریوس Sartorius
برد الکترونیکی ترازوی آزمایشگاهی سارتریوس Sartorius
لودسل ترازوی آزمایشگاهی سارتریوس Sartorius
لودسل ترازوی آزمایشگاهی سارتریوس Sartorius
ترازوی سارتریوس Sartorius

تعمیر ترازوی Sartorius مدل BP221S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.0001
 • مدت زمان تعمیر: 2 روز

دستگاه روشن نمی شود.

برد الکترونیک تعمیر و ترازو تحویل مشتری شد.

برد الکترونیکی ترازوی آزمایشگاهی سارتریوس Sartorius
تعمیر ترازوی Sartorius با محفظه شیشه ای
تعمیر ترازوی Sartorius
برد الکترونیکی ترازوی آزمایشگاهی سارتریوس Sartorius
برد الکترونیکی ترازوی آزمایشگاهی سارتریوس Sartorius

تعمیر ترازوی سارتوریوس Sartorius مدل LA230S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.0001 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 3 روز

دستگاه روشن نمی شود.

برد الکترونیک دستگاه تعمیر و ترازو تحویل مشتری شد.

این مدل ترازو برای warm up حداقل به 30 دقیقه زمان نیاز دارد. اگر پیش از 30 دقیقه، دستگاه روشن شود، مدام خاموش و روشن می شود

تعمیر ترازوی سارتریوس
تعمیر ترازوی سارتریوس

تعمیر ترازو سارتوریوس Sartorius مدل GE212

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.01 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 2 روز

ترازو خطای H نمایش می دهد.

به علت گذاشتن وزن بیش از حد، لودسل آسیب دیده بود.

لودسل و برد الکترونیکی تعمیر شد.

دستگاه کالیبره و تحویل مشتری شد.

در صورتی که ترازوی سارتوریوس شما نیز مشکل مشابهی دارد، کلیک کنید.

ترازوی سارتوریوس؛ عملکرد و مشکلات

سارتوریوس، یکی از معتبرترین و نام‌آشناترین برندهای ترازوی آزمایشگاهی در جهان است و کسانی که با ترازوهای حساس آزمایشگاهی سروکار دارند، حتما با محبوبیت آن آشنا هستند. ترازوی سارتوریوس یک محصول آلمانی است که با داشتن بیش از ۱۵۰ سال سابقه در عرصه‌ی تولید ترازوهای آزمایشگاهی، خود را به یکی از برندهای پرفروش در سراسر دنیا تبدیل کرده است. تولیدات این برند قدیمی و معتبر، در عین داشتن دقت و حساسیت بسیار بالا، از نظر کیفی نیز در سطح بسیار مناسبی قرار دارند؛ اما این محصولات نیز به دلایل مختلف ممکن است دچار خرابی شده و شما را برای پیداکردن مرکز تعمیر ترازوی سارتوریوس، روانه‌ی بازار کنند.

مشکلات و ایرادهایی که ترازوهای سارتوریوس با آن‌ها درگیر می‌شوند ممکن است ناشی از استفاده‌ی نادرست کاربران از این دستگاه‌ها باشند، یا اینکه عوامل خارجی، سبب بروز این مشکلات شده و عملکرد آن‌ها را با مشکلات جدی مواجه ‌سازند. روشن نشدن ترازو، ظاهرشدن پیغام خطا روی صفحه‌ی نمایشگر و ثابت‌نشدن عدد روی نمایشگر دستگاه، از جمله رایج‌ترین مشکلاتی هستند که کاربران این ترازوها ممکن است با آن‌ها روبرو شوند. هیچ فرقی نمی‌کند که چه مشکلی برای ترازوی شما پیش آمده باشد، تنها موضوع مهمی که هنگام بروز مشکل باید به آن توجه کنید این است که به‌جای بالازدن آستین‌ها و دست به آچار شدن، به‌دنبال مرکز معتبر رفته و کار تعمیر ترازوی سارتوریوس خود را به یک متخصص بسپارید.

شاید پیش خود فکر کنید که انجام تعمیرات جزئی ترازوی آزمایشگاهی خود، کار سختی نیست و قطعا می‌توانید از عهده‌ی آن بربیایید؛ اما اگر چنین فکری به ذهنتان خطور کرد، بلافاصله به یاد دقت ترازو و حساسیت بسیار بالای آن افتاده و این فکر را از سرتان بیرون کنید. قطعات و اجزای به‌کار رفته در این ترازو به‌قدری حساس هستند که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی و دستکاری نادرست می‌تواند سبب از کار افتادن آن‌ها شده و خسارت‌های سنگینی برای شما به‌همراه داشته باشند؛ بنابراین اولین و مهم‌ترین کاری که با بروز مشکل در ترازو باید انجام دهید، تماس با یک متخصص و مراجعه به مرکزی معتبر است.

مرکز معتبر تعمیر ترازوی سارتوریوس

گفتیم که تعمیر ترازوی سارتوریوس یک کار کاملا تخصصی است و به‌هیچ عنوان نباید دست به انجام چنین کاری بزنید. پیشنهاد ما این است که برای تعمیر این ترازو یا هر ترازوی حساس و آزمایشگاهی دیگری، به واحد ترازوی صدراپژوهش مراجعه کنید. صدراپژوهش یک شرکت معتبر است که با داشتن بیش از ۱۶ سال سابقه در زمینه‌ی تعمیر انواع ترازوهای آزمایشگاهی، تجربه‌ی زیادی در این زمینه دارد.

سرعت بالای تعمیر در کنار کیفیت کار بسیار بالا، این شرکت را به یکی از نام‌های درخشان در حوزه‌ی تعمیرات ترازوهای آزمایشگاهی تبدیل کرده و اعتبار بسیار زیادی را برای آن به همراه داشته است. شرکت صدرا پژوهش با چک کردن ترازوهای تعمیر شده با استانداردهای مندرج در دفترچه‌ی آن‌ها پس از انجام عملیات تعمیر، ترازوی شما را مانند روز اول تحویلتان خواهد داد.

یکی دیگر از مزایای این شرکت در مقایسه با دیگر مراکز فعال در این زمینه، هزینه‌های بسیار پایینی است که از مشتریان خود دریافت می‌کند؛ بنابراین اگر به دنبال مرکزی هستید که در کنار داشتن سابقه ی درخشان و تخصص بالا، هزینه‌ی مناسبی نیز از شما دریافت کند، شرکت صدرا پژوهش بهترین گزینه‌ای است که می‌توانید انتخاب کنید.

رایج‌ترین مشکلاتی که برای ترازوهای سارتوریوس اتفاق می‌افتند

در این قسمت به معرفی تعدادی از رایج‌ترین ایراداتی که ترازوهای سارتوریوس پیدا می‌کنند پرداخته و دلایل بروز هر یک از آن‌ها را نیز معرفی می‌کنیم. مهم‌ترین مشکلاتی که این ترازوها با آن‌ها درگیر می‌شوند به شرح زیر هستند:

 • استیبل نشدن ترازو
  استیبل نشدن ترازوی سارتریوی جزو رایج‌ترین شکایاتی است که از سوی کاربران این دستگاه مطرح می‌شود. مهم‌ترین دلیلی که سبب بروز این مشکل شده و شما را به فکر تعمیر ترازوی سارتوریوس خواهد انداخت، ایراد در برد دستگاه است.
 • روشن نشدن ترازوی سارتوریوس
  روشن نشدن ترازو نیز یکی از متداول‌ترین مشکلاتی است که بیشتر کاربران ترازوی سارتوریوس حداقل یک‌بار آن را تجربه کرده‌اند. این مشکل ممکن است به دلیل واردشدن آسیب به برد ترازو اتفاق بیفتد که در بیشتر مواقع به دلیل استفاده از آداپتور اشتباه رخ می‌دهد.
 • نمایش ندادن وزن دقیق نمونه
  یکی دیگر از مشکلاتی که ممکن است برای ترازوهای سارتوریوس پیش بیاید، نمایش ندادن وزن دقیق نمونه‌ی توزین توسط ترازو است. مهم‌ترین دلیلی که برای این اتفاق می‌توان عنوان کرد، کالیبراسیون اشتباه ترازو است. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم و کسب اطلاعات لازم در رابطه با آن، مقاله‌ی کالیبراسیون ترازو را مطالعه فرمایید. دلیل بسیار رایج دیگری که سبب به‌وجود آمدن این مشکل می‌شود، وجود مشکل در لودسل ترازو است.
 • شارژ نشدن باتری ترازو
  قطع یا کم‌بودن ولتاژ ورودی به منبع تغذیه‌ی ترازو، اولین و مهم‌ترین دلیلی است که سبب می‌شود باتری ترازوی شما شارژ نشود. از دیگر دلایلی که موجب بروز این مشکل می‌شوند، می‌توان به مشکل شارژر یا مشکل باتری دستگاه ترازوی سارتوریوس اشاره کرد.
 • نمایش ارورهای مختلف روی صفحه‌ی نمایشگر ترازو
  در برخی از موارد، ممکن است شاهد ظاهرشدن خطاهای مختلف روی نمایشگر باشید که در اثر بروز مشکلات مختلف اتفاق می‌افتد. وصل‌ نبودن کفه‌ی ترازو، خرابی لودسل، ثابت نبودن وزن و قراردادن وزن بیش از حد مجاز، رایج‌ترین دلایلی هستند که برای بروز این مشکل می‌توان ذکر کرد.

همان‌طور که در این مقاله نیز اشاره کردیم، تعمیر ترازوی سارتوریوس یک کار تخصصی است و فقط از عهده‌ی یک شخص متخصص برمی‌آید؛ بنابراین در هنگام مواجه شدن با مشکلاتی مانند روشن نشدن دستگاه یا شارژنشدن باتری آن، حتما با یک مرکز معتبر تماس گرفته و از آن‌ها کمک بخواهید.

منبع: وبسایت شرکت Sartorius

1 دیدگاه. ارسال نظر

 • مجتبی ابطحی
  1400-07-06 23:13

  سلام ، السیدی مدل bp210s موجود دارید؟
  سارتریوس

  پاسخ

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

آیا با بخش تجهیزات آنالیز پیشرفته‌ی صداپژوهش آشنایی دارید؟ کلیک کنید