تعمیر ترازو سارتوریوس Sartorius

جهت خرید یا تعمیر ترازو سارتوریوس ، با ما تماس بگیرید.

اگر جزو کاربران ترازوی سارتوریوس هستید، به احتمال زیاد حداقل برای یک‌بار هم که شده با ترازوی خود به مشکل برخورده و از حل آن عاجز مانده‌اید. در این مقاله قصد داریم به موضوع تعمیر ترازو سارتوریوس پرداخته و رایج‌ترین مشکلاتی را که این ترازوها ممکن است با آن‌ها روبرو شوند، معرفی کنیم. در ابتدا پیش از شروع صحبت به تعدادی از نمونه‌های تعمیر شده می‌پردازیم. در این قسمت سعی شده که اظهارات مشتریان در هنگام مراجعه به نمایندگی ترازو سارتریوس ذکر شود.

تعمیر ترازو سارتوریوس در صدرا پژوهش

ترازو سارتوریوس مدل BP210S

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: چهار روز

ترازو سارتوریوس مدل GM312

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: سه روز

ترازو سارتوریوس مدل GE412

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

ترازو سارتوریوس مدل BP210S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

ترازو سارتوریوس مدل TE102S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

ترازو سارتوریوس مدل LA230S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

ترازو سارتوریوس مدل BP210S

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: پنج روز

ترازو سارتوریوس مدل A200S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: یک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

ترازو سارتوریوس مدل GM6101

 • نوع استفاده مشتری: پزشکی
 • دقت: یک رقم
 • مدت زمان تعمیر: چهار روز

ترازو سارتوریوس مدل ED224S

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

ترازو سارتوریوس مدل BP120S

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

ترازو سارتوریوس مدل TE124S

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو ساعت

ترازو سارتوریوس مدل GM312

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

ترازو سارتوریوس مدل GM3101

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: یک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

ترازو سارتوریوس مدل IB 16000 S

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: یک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

ترازو سارتوریوس مدل TE124S

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: چهار روز

ترازو سارتوریوس مدل BL12

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: یک گرمی
 • مدت زمان تعمیر: دو ساعت

ترازو سارتوریوس مدل ED4202S-CW

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک هفته

ترازو سارتوریوس مدل BP4100S

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک هفته

ترازو سارتوریوس مدل HD61S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: یک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

ترازو سارتوریوس مدل T124S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 4 رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

ترازو سارتوریوس مدل BP210D

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 5 رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

ترازو سارتوریوس مدل 2434

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 5 رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 4 روز

ترازو سارتوریوس مدل L2200P

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 10 روز

ترازو سارتوریوس مدل GMBH

 • نوع استفاده مشتری: پژوهشگاه
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

ترازو سارتوریوس مدل BL 210s

 • نوع استفاده مشتری: ژنتیک
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

ترازو سارتوریوس مدل BP1200

 • نوع استفاده مشتری:  آزمایشگاهی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 7 روز

ترازو سارتوریوس مدل UNIVERSAL U4800P

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی – آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

ترازو سارتوریوس مدل BP-210D

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی – دارویی
 • دقت: 0.00001
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

ترازو سارتوریوس مدل TE153S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.001
 • مدت زمان تعمیر: 4 روز
تعمیر ترازوی سارتریوس 16 کیلویی
تعمیر ترازوی سارتریوس 16 کیلویی

ترازو سارتوریوس مدل CP 16001 S

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.1
 • مدت زمان تعمیر: 6 روز
تعمیر لودسل ترازوی سارتریوس
تعمیر لودسل ترازوی سارتریوس

ترازو سارتوریوس مدل GM612

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 3 روز
تعمیر برد الکترونیک ترازوی sartorius
تعمیر برد الکترونیک ترازو
لودسل ترازوی آزمایشگاهی
برد الکترونیکی ترازوی آژمایشگاهی
تعمیر برد الکترونیک ترازوی sartorius

ترازو سارتوریوس مدل TE153S

 • نوع استفاده مشتری: داروسازی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز
ترازوی سارتریوس
لودسل ترازوی Sartorius
ترازوی سارتریوس

ترازو Sartorius مدل LP4200S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 3 روز
تعمیر و کالیبراسیون ترازوی آزمایشگاهی
تعمیر و کالیبراسیون ترازوی آزمایشگاهی
تعمیر و کالیبراسیون ترازوی آزمایشگاهی

ترازو Sartorius مدل TE153S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 2 روز
تعمیر ترازوی سارتریوس
تعمیر ترازوی سارتریوس

ترازو Sartorius مدل GM152

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 2 روز
تعویض لودسل ترازوی آزمایشگاهی
تعویض لودسل ترازوی آزمایشگاهی

تعمیر ترازوی Sartorius مدل GM152

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 3 روز
ترازوی سارتریوس Sartorius
برد الکترونیکی ترازوی آزمایشگاهی سارتریوس Sartorius
برد الکترونیکی ترازوی آزمایشگاهی سارتریوس Sartorius
لودسل ترازوی آزمایشگاهی سارتریوس Sartorius
لودسل ترازوی آزمایشگاهی سارتریوس Sartorius
ترازوی سارتریوس Sartorius

تعمیر ترازوی Sartorius مدل BP221S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.0001
 • مدت زمان تعمیر: 2 روز
برد الکترونیکی ترازوی آزمایشگاهی سارتریوس Sartorius
تعمیر ترازوی Sartorius با محفظه شیشه ای
تعمیر ترازوی Sartorius
برد الکترونیکی ترازوی آزمایشگاهی سارتریوس Sartorius
برد الکترونیکی ترازوی آزمایشگاهی سارتریوس Sartorius

تعمیر ترازوی سارتوریوس Sartorius مدل LA230S

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.0001 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 3 روز
تعمیر ترازوی سارتریوس
تعمیر ترازوی سارتریوس

تعمیر ترازو سارتوریوس Sartorius مدل GE212

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.01 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 2 روز

در صورتی که ترازوی سارتوریوس شما نیز مشکل مشابهی دارد، کلیک کنید.

ترازوی سارتوریوس؛ عملکرد و مشکلات

سارتوریوس، یکی از معتبرترین و نام‌آشناترین برندهای ترازوی آزمایشگاهی در جهان است و کسانی که با ترازوهای حساس آزمایشگاهی سروکار دارند، حتما با محبوبیت آن آشنا هستند. ترازوی سارتوریوس یک محصول آلمانی است که با داشتن بیش از ۱۵۰ سال سابقه در عرصه‌ی تولید ترازوهای آزمایشگاهی، خود را به یکی از برندهای پرفروش در سراسر دنیا تبدیل کرده است. تولیدات این برند قدیمی و معتبر، در عین داشتن دقت و حساسیت بسیار بالا، از نظر کیفی نیز در سطح بسیار مناسبی قرار دارند؛ اما این محصولات نیز به دلایل مختلف ممکن است دچار خرابی شده و شما را برای پیداکردن مرکز تعمیر ترازوی سارتوریوس، روانه‌ی بازار کنند.

مشکلات و ایرادهایی که ترازوهای سارتوریوس با آن‌ها درگیر می‌شوند ممکن است ناشی از استفاده‌ی نادرست کاربران از این دستگاه‌ها باشند، یا اینکه عوامل خارجی، سبب بروز این مشکلات شده و عملکرد آن‌ها را با مشکلات جدی مواجه ‌سازند. روشن نشدن ترازو، ظاهرشدن پیغام خطا روی صفحه‌ی نمایشگر و ثابت‌نشدن عدد روی نمایشگر دستگاه، از جمله رایج‌ترین مشکلاتی هستند که کاربران این ترازوها ممکن است با آن‌ها روبرو شوند. هیچ فرقی نمی‌کند که چه مشکلی برای ترازوی شما پیش آمده باشد، تنها موضوع مهمی که هنگام بروز مشکل باید به آن توجه کنید این است که به‌جای بالازدن آستین‌ها و دست به آچار شدن، به‌دنبال مرکز معتبر رفته و کار تعمیر ترازوی سارتوریوس خود را به یک متخصص بسپارید.

شاید پیش خود فکر کنید که انجام تعمیرات جزئی ترازوی آزمایشگاهی خود، کار سختی نیست و قطعا می‌توانید از عهده‌ی آن بربیایید؛ اما اگر چنین فکری به ذهنتان خطور کرد، بلافاصله به یاد دقت ترازو و حساسیت بسیار بالای آن افتاده و این فکر را از سرتان بیرون کنید. قطعات و اجزای به‌کار رفته در این ترازو به‌قدری حساس هستند که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی و دستکاری نادرست می‌تواند سبب از کار افتادن آن‌ها شده و خسارت‌های سنگینی برای شما به‌همراه داشته باشند؛ بنابراین اولین و مهم‌ترین کاری که با بروز مشکل در ترازو باید انجام دهید، تماس با یک متخصص و مراجعه به مرکزی معتبر است.

مرکز معتبر تعمیر ترازوی سارتوریوس

گفتیم که تعمیر ترازوی سارتوریوس یک کار کاملا تخصصی است و به‌هیچ عنوان نباید دست به انجام چنین کاری بزنید. پیشنهاد ما این است که برای تعمیر این ترازو یا هر ترازوی حساس و آزمایشگاهی دیگری، به شرکت صدرا پژوهش مراجعه کنید. صدرا پژوهش یک شرکت معتبر است که با داشتن بیش از ۱۶ سال سابقه در زمینه‌ی تعمیر انواع ترازوهای آزمایشگاهی، تجربه‌ی زیادی در این زمینه دارد.

سرعت بالای تعمیر در کنار کیفیت کار بسیار بالا، این شرکت را به یکی از نام‌های درخشان در حوزه‌ی تعمیرات ترازوهای آزمایشگاهی تبدیل کرده و اعتبار بسیار زیادی را برای آن به همراه داشته است. شرکت صدرا پژوهش با چک کردن ترازوهای تعمیر شده با استانداردهای مندرج در دفترچه‌ی آن‌ها پس از انجام عملیات تعمیر، ترازوی شما را مانند روز اول تحویلتان خواهد داد.

یکی دیگر از مزایای این شرکت در مقایسه با دیگر مراکز فعال در این زمینه، هزینه‌های بسیار پایینی است که از مشتریان خود دریافت می‌کند؛ بنابراین اگر به دنبال مرکزی هستید که در کنار داشتن سابقه ی درخشان و تخصص بالا، هزینه‌ی مناسبی نیز از شما دریافت کند، شرکت صدرا پژوهش بهترین گزینه‌ای است که می‌توانید انتخاب کنید.

رایج‌ترین مشکلاتی که برای ترازوهای سارتوریوس اتفاق می‌افتند

در این قسمت به معرفی تعدادی از رایج‌ترین ایراداتی که ترازوهای سارتوریوس پیدا می‌کنند پرداخته و دلایل بروز هر یک از آن‌ها را نیز معرفی می‌کنیم. مهم‌ترین مشکلاتی که این ترازوها با آن‌ها درگیر می‌شوند به شرح زیر هستند:

 • استیبل نشدن ترازو
  استیبل نشدن ترازوی سارتریوی جزو رایج‌ترین شکایاتی است که از سوی کاربران این دستگاه مطرح می‌شود. مهم‌ترین دلیلی که سبب بروز این مشکل شده و شما را به فکر تعمیر ترازوی سارتوریوس خواهد انداخت، ایراد در برد دستگاه است.
 • روشن نشدن ترازوی سارتوریوس
  روشن نشدن ترازو نیز یکی از متداول‌ترین مشکلاتی است که بیشتر کاربران ترازوی سارتوریوس حداقل یک‌بار آن را تجربه کرده‌اند. این مشکل ممکن است به دلیل واردشدن آسیب به برد ترازو اتفاق بیفتد که در بیشتر مواقع به دلیل استفاده از آداپتور اشتباه رخ می‌دهد.
 • نمایش ندادن وزن دقیق نمونه
  یکی دیگر از مشکلاتی که ممکن است برای ترازوهای سارتوریوس پیش بیاید، نمایش ندادن وزن دقیق نمونه‌ی توزین توسط ترازو است. مهم‌ترین دلیلی که برای این اتفاق می‌توان عنوان کرد، کالیبراسیون اشتباه ترازو است. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم و کسب اطلاعات لازم در رابطه با آن، مقاله‌ی کالیبراسیون ترازو را مطالعه فرمایید. دلیل بسیار رایج دیگری که سبب به‌وجود آمدن این مشکل می‌شود، وجود مشکل در لودسل ترازو است.
 • شارژ نشدن باتری ترازو
  قطع یا کم‌بودن ولتاژ ورودی به منبع تغذیه‌ی ترازو، اولین و مهم‌ترین دلیلی است که سبب می‌شود باتری ترازوی شما شارژ نشود. از دیگر دلایلی که موجب بروز این مشکل می‌شوند، می‌توان به مشکل شارژر یا مشکل باتری دستگاه ترازوی سارتوریوس اشاره کرد.
 • نمایش ارورهای مختلف روی صفحه‌ی نمایشگر ترازو
  در برخی از موارد، ممکن است شاهد ظاهرشدن خطاهای مختلف روی نمایشگر باشید که در اثر بروز مشکلات مختلف اتفاق می‌افتد. وصل‌ نبودن کفه‌ی ترازو، خرابی لودسل، ثابت نبودن وزن و قراردادن وزن بیش از حد مجاز، رایج‌ترین دلایلی هستند که برای بروز این مشکل می‌توان ذکر کرد.

بیشتر بخوانید:

همان‌طور که در این مقاله نیز اشاره کردیم، تعمیر ترازوی سارتوریوس یک کار تخصصی است و فقط از عهده‌ی یک شخص متخصص برمی‌آید؛ بنابراین در هنگام مواجه شدن با مشکلاتی مانند روشن نشدن دستگاه یا شارژنشدن باتری آن، حتما با یک مرکز معتبر تماس گرفته و از آن‌ها کمک بخواهید.

منبع: وبسایت شرکت Sartorius

1 دیدگاه. ارسال نظر

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست