فرم درخواست تعمیر

خواشمند است جهت سهولت و تسریع در امر خدمات رسانی و پشتیبانی دستگاه خود، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید تا کارشناسان بخش فنی جهت هماهنگی و مشاوره تا 30 دقیقه دیگر با شما تماس بگیرند.

    مشخصات ترازو

    در این بخش اطلاعات مربوط به ترازوی مورد نظر را وارد نمایید.

    اطلاعات تماس    آیا با بخش تجهیزات آنالیز پیشرفته‌ی صداپژوهش آشنایی دارید؟ کلیک کنید