فرم درخواست تعمیر

خواشمند است جهت سهولت و تسریع در امر خدمات رسانی و پشتیبانی دستگاه خود، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید تا کارشناسان بخش فنی جهت هماهنگی و مشاوره تا 30 دقیقه دیگر با شما تماس بگیرند.

    مشخصات ترازو

    در این بخش اطلاعات مربوط به ترازوی مورد نظر را وارد نمایید.

    اطلاعات تماس    فهرست