تعمیر ترازو AND

جهت خرید یا تعمیر ترازوی AND با ما تماس بگیرید.

ترازوهای AND جزء رایج‌ترین ترازوهای موجود در بازار ایران مخصوصا در بازار طلا هستند. این برند ژاپنی در مقایسه با همتاهای آلمانی و سوئیسی خودش، قیمت ارزان‌تری دارد و همین موضوع سبب محبوبیت آن در میان سایر برندها شده است.

روزانه ترازوهای ای اند دی زیادی برای تعمیر به شرکت صدراپژوهش ارسال می‌شوند. در زیر برخی از آخرین نمونه‌های تعمیر ترازوی AND را مشاهده می‌کنید.

برای مشاهدهسوابق تعمیر ترازوی آزمایشگاهی در برندهای دیگر کلیک کنید.

نمونه‌های تعمیر ترازو AND در صدرا پژوهش

ترازوی AND مدل FX-3200

 • نوع استفاده مشتریطلافروشی
 • دقتدو رقم اعشار تا 600 گرم – از 600 گرم تا 3200 گرم یک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک ساعت

ترازو روشن نمی‌شود.

برد تغذیه تعمیر شد.

سوکت تغذیه تعویض شد.

ترازو تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل EK-610i

 • نوع استفاده مشتریدانشگاهی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک ساعت

ترازو روشن نمی‌شود.

تغذیه‌ی برد الکترونیک تعمیر شد.

آداپتور تعویض شد.

دستگاه کالیبره و تحویل مشتری شد.

ترازوی AND مدل EK-120A

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک روز

ترازو روشن نمی‌شود.

برد الکترونیک ترازو تعمیر شد.

دستگاه تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل EK600G

 • نوع استفاده مشتریطلافروشی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک روز

ترازو روشن نمیشود.

برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد. آداپتور متناسب تهیه شد.ترازو تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل GR-200

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتچهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو هفته

نمایش ERROR 6

سیستم توزین ترازو سرویس شد. دستگاه تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل GS-0006-17

 • نوع استفاده مشتری
 • دقت
 • مدت زمان تعمیر

ترازوی AND مدل FX-3000GD

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک هفته

وزن بالای 130 گرم را نمایش نمیدهد. کالیبره هم نمیشود.

سیستم توزین ترازو سرویس شد. دستگاه تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل FX-3200

 • نوع استفاده مشتریطلافروشی
 • دقتتا 600 گرم دو رقم اعشار – از 600 گرم تا 3200 گرم یک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو هفته

ترازو روشن نمیشود.

برد تغذیه دستگاه تعمیر شد. پنل دستگاه تعویض شد. دستگاه تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل HR-200

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتچهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر7 روز

صفحه نمایش دستگاه ناقص است. ترازو وزن دقیق را نمایش نمیدهد.

نمایشگر ترازو تعمیر شد. سیستم توزین سرویس شد. ترازو تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل GR200

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتچهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک هفته

ترازو روشن نمی شود.

برد تغذیه دستگاه تعمیر شد.

ترازوی AND مدل FX-3200

 • نوع استفاده مشتریطلافروشی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر10 روز

ترازو بعد از روشن شدن، خود به خود خاموش می شود. دکمه ی جلوی ترازو هم مشل دارد.

برد الکترونیک ترازو تعمیر شد. کفه ترازو تعویض شد. دستگاه تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل EK-4500g

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک روز

ترازو روشن نمی شود.

برد الکترونیک تعمیر شد. آداپتور تعویض شد. ترازو تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل GF-3000

 • نوع استفاده مشتریطلافروشی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک ساعت

ترازو روشن نمی شود.

برد تغذیه دستگاه تعمیر شد.

ترازوی AND مدل EK-600i

 • نوع استفاده مشتریدانشگاهی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک روز

ترازو روشن نمی شود.

برد الکترونیک تعمیر شد. آداپتور تعویض شد. ترازو تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل GF-300

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتسه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو روز

کلیدهای ترازو کار نمی کند.

کلیدهای ترازو تعویض شد. سیستم توزین سرویس شد. ترازو تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل FX-300GD

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتسه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک هفته

ترازو در حالت استندبای می ماند.

برد الکترونیک تعمیر شد. کلیدهای دستگاه تعویض شد. ترازو تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل GF-600

 • نوع استفاده مشترینقره سازی
 • دقتسه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک روز

نمایش خطای -E و Lb

آداپتور دستگاه تعویض شد. تنظیمات نرم افزاری اعمال شد. ترازو تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل FX-3000GD

 • نوع استفاده مشتریطلافروشی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو روز

ترازو نوسان دارد.

تعمیر برد الکترونیک دستگاه انجام شد. ترازو تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل EK-600

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیرسه روز

LCD دستگاه شکسته است.

LCD دستگاه تعویض و تحویل مشتری شد.

ترازوی AND مدل EK-600i

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

کفه ترازو لق می زند.

دستگاه باز شد. سرویس کامل انجام شد. مشکل برطرف و ترازو تحویل مشتری گشت

ترازوی AND مدل GF-600

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: سه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

کلیدهای دستگاه کار نمی‌کند.

مشکل صفحه کلید دستگاه برطرف شد.

ترازو تحویل مشتری شد.

ترازوی AND مدل GF-600

 • نوع استفاده مشتری: نقره فروشی
 • دقتسه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک روز

نمایش خطای -E

مشکل نرم افزاری دستگاه برطرف شد.

ترازو کالیبراسیون و تحویل مشتری شد.

ترازوی AND مدل FX-3000GD

 • نوع استفاده مشتریطلافروشی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

نمایشگر نوسان دارد.

برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد.

ترازو تحویل مشتری شد.

ترازوی AND مدل GF-600

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتسه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیرسه روز

ترازو نیاز به سرویس دارد.

صفحه کلید دستگاه ایراد داشت.

لودسل دستگاه ایراد داشت.

مشکلات دستگاه برطرف و در نهایت تحویل مشتری شد.

ترازوی AND مدل GF-3000

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر10 روز
 • نشان ندادن وزن دقیق
 • نوسان عدد نمایشگر

لودسل دستگاه تعمیر شد.

آداپتور برای دستگاه تهیه شد.

ترازو کالیبره و تحویل مشتری شد.

ترازوی AND مدل GF-3000

 • نوع استفاده مشتریطلافروشی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر5 روز

نمایش خطا

برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد.

ترازو تحویل داده شد.

ترازوی AND مدل EL-6000 (چینی)

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتیک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو ساعت

ترازو روشن نمی شود.

برد الکترونیک ترازو تعمیر شد.

ترازوی AND مدل HF-3000

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر5 روز

اعداد روی نمایشگر ناقص است.

ال سی دی ترازو تعویض و برد الکترونیک تعمیر شد.

ترازو تحویل مشتری شد.

ترازوی AND مدل GR-200

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقتچهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیرسه روز

عدم نمایش کامل کاراکترها روی صفحه‌ی نمایش

برد الکترونیک دستگاه تعمیر و در نهایت ترازو تحویل داده شد.

ترازوی AND مدل EK-1200i

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاه
 • دقتیک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو هفته

نمایش خطا

لودسل و برد الکترونیک ترازو مشکل داشت.

دو مورد برطرف و دستگاه تحویل مشتری شد.

ترازوی AND مدل GR-200

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقت4 رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو روز

دستگاه خطای E نمایش می‌دهد.

سیستم توزین دستگاه آسیب شکسته بود.

دستگاه تعمیر و تحویل مشتری شد.

ترازوی AND مدل EK-6000i

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتیک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک ساعت

وزن بالای 300 گرم را نمایش نمی دهد.

دستگاه مشکل نرم افزاری افزاری داشت.

مشکل برطرف و ترازو تحویل داده شد.

ترازوی AND مدل Jewelry Balance

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیریک ماه

ترازو وزن را نمایش نمی‌دهد.

لودسل ترازو تعمیر شد.

برد الکترونیکی ترازو تعمیر شد.

ترازوی تحویل مشتری شد.

ترازوی AND مدل GF-3000

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقت0.01
 • مدت زمان تعمیریک روز

دستگاه روشن نمی‌شود.

برد الکترونیک ترازو تعمیر و تحویل مشتری شد.

ترازوی AND مدل EK-3000 (ترازوی چینی)

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقت0.1
 • مدت زمان تعمیریک روز

عدد نمایش‌داده‌شده نوسان دارد.

مشکل نرم‌افزاری ترازو برطرق شد.

ترازوی کالیبره و تحویل مشتری شد.

ترازوی AND مدل HL-500i (ترازوی چینی)

 • نوع استفاده مشترینقره فروشی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیردو روز

ترازو وزن دقیق را نمایش نمی‌دهد.

مشکل نرم‌افزاری ترازو برطرف شد.

ترازو کالیبره و تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازو and مدل gf-300
تعمیر ترازو and مدل gf-300

ترازوی AND مدل GF-300

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی – آزمایشگاهی – داروسازی
 • دقت: 0.001
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

ترازو روشن نمی شود.

برد الکترونیکی ترازو آسیب دیده بود و تعمیر شد.

ترازوی AND

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.001
 • مدت زمان تعمیر: 3 روز

دکمه Tare دستگاه خراب بود.

دکمه Tare دستگاه تعویض شد. ترازو کالیبره و نحویل مشتری شد.

ترازوی A&D

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 3 روز

ترازو نیاز به کایبره داشت.

دکمه Cal تعویض شد. دستگاه کالیبره و تحویل مشتری شد.

ترازو AND مدل EK-610i

 • نوع استفاده مشتری: طلاسازی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

دستگاه نیاز به کالیبره داشت.

دستگاه کالیبره و تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازو and
تعمیر ترازو and

ترازوی AND مدل EK-600

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 5 روز

ترازو روشن نمی شود.

برد الکترونیکی و لودسل ترازو آسیب دیده بود و تعمیر شد.

در نهایت ترازو به صورت کامل احیا، کالیبره و تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی AND مدل GF-3000
ترازوی AND GF-3000
تعمیر برد الکترونیک ترازوی AND مدل GF-3000
ترازوی and
ترازوی and
تعمیر ترازوی AND مدل GF-3000

ترازوی AND مدل GF-3000

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 5 روز

ترازو روشن نمی شود.

برد الکترونیکی ترازو آسیب دیده بود و تعمیر شد.

پس از روشن شدن ترازو مشخص شد صفحه کلید ترازو نیز مشکل دارد و تعویض شد.

چهار گوشه ترازو و وسط کفه ترازو یک عدد را نشان نمی داد. لودسل تعمیر شد.

در نهایت ترازو به صورت کامل احیا، کالیبره و تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی AND مدل EK-610i
تعمیر ترازوی AND مدل EK-610i

ترازو AND مدل EK-610i

 • نوع استفاده مشتری: داروسازی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

LCD ترازو شکسته بود.

LCD دستگاه تعویض، ترازو کالیبره و تحویل مشتری گشت.

تعمیر ترازوی AND مدل EK-15KL
تعمیر ترازوی AND مدل EK-15KL

ترازوی A&D مدل EK-15KL

 • نوع استفاده مشتری: داروسازی
 • دقت: 0.1 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

دستگاه روشن نمی شود.

پس از بررسی مشخص شد آداپتور اشتباه به دستگاه وصل شده و برد الکترونیک آسیب دیده است.

برد الکترونیک ترازو تعمیر و دستگاه تحویل مشتری شد.

تعمیر و کالیبراسیون ترازوی AND مدل EK-1200A
تعمیر و کالیبراسیون ترازوی AND مدل EK-1200A

ترازوِی ای اند دی مدل EK-1200A

 • نوع استفاده مشتری:
 • دقت: 0.01 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

ترازو روشن نمی شود.

آداپتور مربوط به ترازو تهیه، دستگاه کالیبره و تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی AND مدل HF-3000
تعمیر ترازوی AND مدل HF-3000

ترازوی ای اند دی مدل HF-3000

 • نوع استفاده مشتری:
 • دقت: 0.01 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

ترازو روشن نمی شود.

آداپتور مربوط به ترازو تهیه، دستگاه کالیبره و تحویل مشتری گشت.

تعمیر ترازوی AND مدل EK-610i
تعمیر برد الکترونیک ترازوی AND مدل EK-610i
تعویض ال سی دی lcd ترازوی and
تعمیر لودسل ترازوی and
تعمیر ترازوی AND مدل EK-610i

تعمیر ترازو ای اند دی مدل EK-610i

 • نوع استفاده مشتری: داروسازی
 • دقت: 0.01 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

دستگاه روشن نمی شود.

پس از بررسی مشخص شد آداپتور اشتباه به دستگاه وصل شده و برد الکترونیک آسیب دیده است.

برد الکترونیک ترازو تعمیر، دستگاه کالیبراسیون و تجویل مشتری شد.

در صورت نیاز به تعمیر یا خرید ترازوی AND، کلیک کنید. کارشناسان ما تا دقایقی دیگر با شما تماس می‌گیرند.

ترازو and و مشکلاتی که ممکن است برای آن پیش بیاید

ترازوی AND ساخت کشور ژاپن است و یکی از معتبرترین و بهترین ترازوهای آزمایشگاهی در دنیا به‌شمار می‌رود. این وسیله با داشتن دقت و حساسیت بسیار بالا، نه‌تنها در آزمایشگاه‌های شیمی، بلکه در حوزه‌های مختلف مانند طلاسازی و توزین مواد ارزشمند دیگر نیز جزو رایج‌ترین دستگاه‌های توزین محسوب می‌شود؛ اما این ترازو نیز مانند هر وسیله‌ی دیگری، امکان دارد دچار ایراد‌های مختلف شده و نیاز به تعمیر پیدا کند.

نیاز به تعمیر ترازوی and ممکن است به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد که به‌عنوان یکی از رایج‌ترین این دلایل می‌توان به خرابی قطعات به‌کار رفته در این دستگاه اشاره کرد. هر مشکلی که برای قطعات مختلف ترازو مانند: لودسل، برد دستگاه، باتری، کفه‌ی ترازو و صفحه‌ی نمایشگر اتفاق بیفتد، سبب اختلال در کارایی آن خواهد شد. در برخی از موارد نیز مشکلات بیرونی منجر به بروز مشکل برای قطعات ترازو شده و مراجعه به تعمیرکار را در دستورکار شما قرار می‌دهند که به‌عنوان نمونه می‌توان به مناسب‌نبودن ولتاژ ورودی به ترازو، اشاره کرد.

تعمیر ترازوی and همیشه کار شما نیست!

اگر جزو آن‌دسته از افرادی هستید که به محض خراب‌شدن لوازم الکترونیکی خود، به سراغ جعبه‌ابزارتان رفته و خودتان دست‌به‌کار می‌شوید، بهتر است بدانید که تعمیر ترازوی and هیچ شباهتی به تعمیر دستگاه‌های دیگر ندارد و فکر انجام آن را باید از سرتان بیرون کنید. ترازو and و دیگر ترازوهای آزمایشگاهی، برای توزین ظرفیت‌های بسیار پایین، با دقت بالا طراحی شده‌اند و این موضوع سبب استفاده از قطعات بسیار حساس در ساخت آن‌ها شده است. حساسیت بسیار زیاد قطعات به‌کار رفته در ترازوی and سبب شده است که تعمیر آن‌ها برای کاربران عادی و بدون تخصص، ناممکن باشد.

بهترین کاری که بعد از مشاهده‌ی هرگونه اختلال در ترازوی آزمایشگاهی خود می‌توانید انجام دهید، مراجعه به یک مرکز معتبر و سپردن کار، به دست کاردان است. واحد ترازوی صدراپژوهش به ‌عنوان یکی از باتجربه‌ترین و معتبرترین مراکز تعمیر انواع ترازوهای آزمایشگاهی، همان مرکز قابل اعتمادی است که می‌توانید با خیالی آسوده، کار تعمیر ترازوی and خود را به آن بسپارید. این شرکت با داشتن بیش از ۱۶ سال سابقه در زمینه‌ی تعمیر انواع تجهیزات آزمایشگاهی از جمله ترازو، کار تعمیر ترازوی شما را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهد.

یکی دیگر از مزایای صدراپژوهش که توانسته این شرکت را به مرکزی محبوب در زمینه‌ی تعمیرات انواع ترازوی آزمایشگاهی تبدیل کند، سرویس عمومی دستگاه بعد از رفع ایراد آن است. تمامی ترازوهای تعمیر شده در این شرکت، پس از تعمیر، با استانداردهای ذکرشده در کاتالوگ، مورد سنجش قرار می گیرند. علاوه بر این موضوع، هزینه‌ی مناسبی که این شرکت در مقایسه با دیگر مراکز تعمیر ترازوهای آزمایشگاهی دریافت می‌کند، شرکت صدرا پژوهش را به انتخاب اول مشتریان تبدیل کرده است.

متداول‌ترین مشکلاتی که ممکن است ترازوهای and با آن‌ها مواجه شوند

ترازو آزمایشگاهی and یک محصول بسیار باکیفیت است که تقاضای بالایی برای آن در بازار وجود دارد؛ اما این محصول باکیفیت نیز ممکن است به دلایل مختلف دچار آسیب شده و نیاز به تعمیر پیدا کند. در ادامه به معرفی رایج‌ترین ایراداتی که شما را برای تعمیر ترازوی and راهی مراکز تخصصی تعمیراتی می‌کنند، خواهیم پرداخت:

 • روشن‌نشدن ترازو
  روشن‌نشدن ترازوی آزمایشگاهی از جمله مشکلاتی است که بسیاری از کاربران این دستگاه با آن مواجه می‌شوند. اولین و ساده‌ترین دلیلی که سبب بروز این مشکل می‌شود، نرسیدن برق به دستگاه است. دلیل دیگری که برای بروز این مشکل می‌توان ذکر کرد، وجود ایراد در فیوز ترازو و کلید اصلی آن است. نوسانات برق، ایراد در برد تغذیه و معیوب‌بودن برد اصلی نیز از دیگر دلایلی هستند که باعث می‌شود ترازو روشن نشود.
 • ارور نمایشگر ترازو
  ظاهر شدن پیغام ارور روی صفحه‌ی نمایشگر ترازو آزمایشگاهی and نیز در میان رایج‌ترین مشکلاتی قرار دارد که بیشتر کاربران این ترازو با آن مواجه شده‌اند. یکی از دلایلی که سبب بروز این اتفاق می‌شود، وصل‌نبودن کفه‌ی ترازو است؛ علاوه بر این، ثابت‌نبودن وزن نیز ممکن است سبب ارور دادن دستگاه ترازو شود. عامل دیگری که برای ظهور ارور روی نمایشگر ترازو می‌توان ذکر کرد، آسیب دیدن لودسل ترازو است. در نظر داشته باشید که قرار دادن وزنی بیش از ظرفیت دستگاه نیز ممکن است سبب ظاهرشدن پیام ارور در نمایشگر ترازو شود.
 • نمایش ندادن وزن دقیق نمونه‌ی توزین
  یکی دیگر از رایج‌ترین دلایلی که متخصصین تعمیر ترازوی and به آن اشاره می‌کنند، مشکل ترازو در توزین دقیق است. از جمله عواملی که سبب بروز این ایراد برای ترازوی آزمایشگاهی می‌شوند، معیوب‌بودن لودسل ترازو است. کالیبراسیون اشتباه ترازو نیز از دیگر دلایلی است که سبب بروز این ایراد برای ترازو خواهد شد. در مقاله‌ی کالیبراسیون ترازو آزمایشگاهی، مفهوم کالیبره‌کردن ترازو و اهمیت این‌کار ‌به‌صورت جامع مورد بررسی قرار داده‌ایم.
 • ثابت‌نشدن عدد نمایشگر
  ثابت‌نشدن عدد نمایشگر ترازو به معنای وجود ایراد در دستگاه است و در میان رایج‌ترین مشکلاتی قرار دارد که کاربران ترازوهای آزمایشگاهی با آن مواجه می‌شوند. یکی از مهم‌ترین دلایلی که به بروز این مشکل منجر می‌شود، معیوب‌بودن منبع تغذیه است. کم‌بودن و رو به اتمام بودن شارژ باتری ترازو نیز ممکن است باعث شوند که نمایشگر، عدد ثابتی را نشان ندهد. تغییرات دمایی، جریان هوا، لرزش میز و ثابت‌نبودن نمونه‌ی آزمایش نیز از دیگر دلایلی هستند که در بروز این مشکل نقش دارند.

مقاله‌ای که خواندید، مبحث تعمیر ترازوی and را مورد بررسی قرار می‌دهد و ضمن اشاره به اهمیت کمک‌گرفتن از یک متخصص برای تعمیر ترازو، به معرفی رایج‌ترین مشکلات این ترازو نیز می‌پردازد. باعث خوشحالی ماست که سوالات و نظرات شما را در پایین همین صفحه ببینیم تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم.

منبع: وبسایت رسمی شرکت AND

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

آیا با بخش تجهیزات آنالیز پیشرفته‌ی صداپژوهش آشنایی دارید؟ کلیک کنید