تعمیر ترازوی ELECTRONIC BALANCE

جهت تعمیر ترازوی الکترونیک بالانس ، با ما تماس بگیرید.

یکی از ترازوهای چینی که این روزها زیاد در بازار دیده می‌شود، ترازوی Electronic Balance است. در ادامه تعدادی از نمونه‌های تعمیرشده‌ی این ترازو در صدراپژوهش را مشاهده می‌کنیم.

تعمیر ترازوی ELECTRONIC BALANCE مدل gs-0003-3

 • نوع استفاده مشتری: 
 • دقت: 
 • مدت زمان تعمیر: 

تعمیر ترازوی ELECTRONIC BALANCE مدل K-600EB

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

ترازو بعد از روشن شدن، خود به خود خاموش می شود.

برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد.

کلیدهای دستگاه عوض شد.

ترازو تحویل مشتری داده شد.

تعمیر ترازوی ELECTRONIC BALANCE مدل 5003KEB

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: سه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

ترازو روشن نمی شود.

برد الکترونیک تعمیر شد.

ترازو تحویل مشتری داده شد.

تعمیر ترازوی Electronic Balance

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.001
 • مدت زمان تعمیر: 4 روز

ترازو روشن می شود. بعد از یک مدت کم رنگ می شود و خاموش می شود.

برد الکترونیکی دستگاه تعمیر شد. ترازو کالیبره و تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی Electronic Balance مدل GM-1500P

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 4 روز

ترازو عدد صحیح وزن را نمایش نمی دهد.

برد الکترونیک و لودسل دستگاه تعمیر شد.

دستگاه تحویل مشتری شد.

ترازوی AND مدل ELECTRONIC BALANCE (چینی)

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقتسه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو روز

دکمه های ترازو کار نمی کند.

ترازو به صورت کامل سرویس شد. ایراد بخش صفحه کلید دستگاه بر طرف شد.

دستگاه تحویل مشتری شد.

آیا با بخش تجهیزات آنالیز پیشرفته‌ی صداپژوهش آشنایی دارید؟ کلیک کنید